Početak poslova razminiranja u okviru projekta Karlovac Karst

Iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ za razminiranje i zaštitu šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije osigurano je 188,3 milijuna kuna

Foto: MUP

Po završenom otvorenom postupku javne nabave i sklopljenim ugovorima o razminiranju na području 20 projektnih cjelina ukupne veličine 17,1 četvorni kilometar, temeljem prioriteta istaknutih od strane korisnika projekta Hrvatskih šuma d.o.o., izvršeno je uvođenje u poslove razminiranja na njih 7 i to na području Kapele odnosno Općine Plaški, a radi projektnih aktivnosti koje slijede nakon razminiranja. Na navedenim poslovima razminiranja biti će angažirani gotovo svi prijavljeni i certificirani kapaciteti hrvatskog sustava protumiskog djelovanja.

Podsjetimo, Ministarstvo unutarnjih poslova partner je na navedenom projektu, a kroz isti je prijavilo ukupni trošak od 189, 5 milijuna kuna, od čega će se poslovi razminiranja financirati u iznosu od 188,3 milijuna kuna. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda, u navedenom projektu iznosi maksimalnih 85%.

Karlovac Karst treći je strateški projekt razminiranja i zaštite šuma i šumskog zemljišta koji MUP provodi u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. Projektima „Naturavita“, „FearlesVelebit“ i „Karovac Karst“ europskim sredstvima razminirano je gotovo 59 četvornih kilometara minski sumnjivog područja te je za navedenu svrhu osigurano nešto više od 550 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava.
 
 
 


Stranica