​Hrvatska pomoć Turskoj

Hrvatski zrakoplov Canadair CL-415 s 10 članova posade kojeg je ​Republika Hrvatska 2. kolovoza uputila Turskoj kao pomoć u gašenju požara, tijekom 5. kolovoza djelovao je na području Antalije, zajedno sa četiri helikoptera. Područje je slabo pokriveno cestovnim komunikacijama, teren je strm i teško pristupačan zemaljskim vatrogasnim snagama. Veći dio fronte je bez otvorene vatre, samo izdimljavanje. Planirane aktivnosti gašenja za 6. kolovoza započele su u 6:30 sati. Planirani povratak Canadaira u Republiku Hrvatsku je u subotu 7. kolovoza. 

Podsjetimo, Turska je 1. kolovoza zatražila međunarodnu pomoć u okviru EU mehanizma za civilnu zaštitu, putem sustava RescEU, u koordinaciji Operativnog centra civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite. Pomoć su ponudile Španjolska (2 Canadaira) i Republika Hrvatska (1 Canadair). Turska je prihvatila ponuđenu pomoć.
 

Stranica