Vježba Europske unije „MODEX CRES 2019"

Na otoku Cresu od 7. do 10. travnja održat će se velika međunarodna vatrogasna vježba Europske unije, „MODEX CRES 2019"

Foto: MUP

Vježba se provodi u sklopu EU-projekta „Romex" i dio je aktivnosti Mehanizma civilne zaštite Europske unije, čija je temeljna svrha unaprijediti suradnju država članica prilikom intervencija u slučajevima prirodnih katastrofa te tehnoloških i ekoloških incidenata velikih razmjera. Od 34 zemlje članice Mehanizma, njih 10-ak uključit će se u vježbu na Cresu, a uz hrvatske postrojbe, na vježbi izravno sudjeluje najmanje sedam kopnenih modula koji dolaze iz Grčke, Španjolske, Francuske, Austrije, Rumunjske, Italije i Bugarske. Ukupno na vježbi sudjeluje više od 300 sudionika iz 10-ak europskih zemalja. MODEX CRES 2019 je prva međunarodna vježba gašenja šumskih požara u povijesti Europske unije. Za domaćina vježbe izabrana je Hrvatska, čime je Europska unija iskazala veliko priznanje Hrvatskoj i njezinoj vatrogasnoj organizaciji.

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a će za potrebe vježbe organizirati potporu države domaćina imenovanjem časnika za vezu prema inozemnim timovima te uspostavom baze operacija za domaće kopnene snage s pripadajućim vozilima i materijalno - tehničkim sredstvima.

8. travnja vježbi su nazočili ministar unutarnjih poslova RH Davor Božinović i povjerenik Europske komisije za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Styliandes. Nakon što su detaljno upoznati sa svim situacijama koje se vježbom pokrivaju, ministar Božinović i povjerenik Styliandes promotrili su sve njene elemente, od naleta kanadera, desantiranja vatrogasaca iz helikoptera putem užeta, prebacivanja vode helikopterom od helidroma do mjesta desanta, prevoženja međunarodnih snaga brodom do gašenja novonastalog požara na drugoj strani uvale.Povjerenik Stylanides se zahvalio na gostoprimstvu, što je Republika Hrvatska pristala biti domaćin ovakve vježbe u ključnom periodu – dva mjeseca prije ljeta, a radi se o prvoj vježbi ovog tipa odmah nakon nove rescEU legislative. Iskazao je ponos na visoku kvalitetu i predanost europskih timova za odgovor te naveo kako sa rescEU jačamo kolektivne sposobnosti za odgovor na prirodne katastrofe kao što su šumski požari. Zahvalio se svim sudionicima koji razmjenom znanja i iskustva doprinose poboljšanju i efikasnijem odgovoru na ovakve izazove u nadolazećem ljetu. Dobro obučeni i dobro opremljeni stručnjaci i timovi neophodni su za snažan i učinkovit europski sustav odgovora na prirodne katastrofe, a razmjena znanja i iskustva kroz zajedničke vježbe je ključna. Za kraj je naveo kako Hrvatska, nakon što ispuni manje tehničke detalje, zasigurno mora čim prije postati članicom Schengena.

Ministar Božinović je istaknuo kako činjenica da je ova vježba organizirana u Hrvatskoj nije slučajna te da je Hrvatska izvan svojih granica prepoznata , kao država koja ima vrlo dobro organiziranu civilnu zaštitu. „Sudjelujući u ovoj vježbi, pokazali smo još jednom da smo na razini onih država u Europskoj uniji koje su sam vrh ovog sustava“. Govoreći o novom Mehanizmu civilne zaštite Europske unije, ministar je naglasio kako „Sve ovo govori o svijesti na razini Europske unije da se mora više ulagati u zaštitu i spašavanje, da moramo svi zajedno raditi na povećanoj interoperabilnosti da se snage mogu kao i danas ovdje na Cresu zajednički angažirati u gašenju požara i drugim prirodnim katastrofama. To je jednostavno zahtjev vremena.“

Vježba na otoku Cresu trajat će 76 sati bez prekida, a pokazat će je li Europa spremna za velike šumske požare kakvi su nedavno bili u Švedskoj i Grčkoj. Fokus vježbe neće biti na tehničkim kapacitetima, već će se ocjenjivati strategija, planiranje, taktike postupanja, učinkovitost operacija, suradnja timova, snalaženje međunarodnih snaga na nepoznatom terenu, fleksibilnost i sl. Cilj je stvoriti što realniju situaciju, kako bi se vidjelo što sve treba učiniti kada neka zemlja zatreba međunarodnu pomoć.
 
Vježba – dio Pilot projekta napredne regionalne suradnje u civilnim izvanrednim situacijama
Vježba na otoku Cresu realizirat će se u sklopu Pilot projekta napredne regionalne suradnje u civilnim izvanrednim situacijama, sufinanciranog sredstvima SPS odjela NATO-a (Science for Peace and Security Programme - Program znanosti za mir i sigurnost). Hrvatska je u tom projektu već dvije godine, uz Crnu Goru te partner-zemlje Sjevernu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Program SPS već 60 godina promiče dijalog i praktičnu suradnju između država članica NATO-a i partnerskih zemalja, utemeljenu na znanstvenim istraživanjima, tehnološkim inovacijama i razmjeni znanja te potiče i praktičnu suradnju prilikom sigurnosnih ugroza, a upravo će se ta suradnja testirati tijekom vježbe.
 
Test za Europsku uniju i Hrvatsku
Opasnost od požara raslinja povećava se iz godine u godinu, požarna sezona se produljuje, a raste i učestalost požara i njihov intenzitet, ne samo na Mediteranu, već i na područjima koja se dosad nisu suočavala s tim tipom ugroza, poput primjerice Skandinavije. Zbog toga ove godine Mehanizam civilne zaštite EU-a prvi put organizira vatrogasnu vježbu gašenja požara otvorenog prostora, konkretno - vježbu gašenja šumskih požara. To je izazvalo velik interes međunarodne javnosti pa je svoj dolazak na otok Cres već najavilo 30-ak promatrača iz EU-a. Vježba „MODEX CRES 2019" bit će pravi test za sve sudionike te će pokazati kako međunarodne snage mogu zajednički djelovati u velikim intervencijama, koliko su koordinirane i kako primjenjuju standardne operativne procedure.
 
Prema scenarij vježbe, kad na otoku Cresu uslijed grmljavinskog nevremena izbije niz požara, malobrojni lokalni vatrogasci ni uz pomoć vatrogasaca susjednoga otoka Lošinja, ne mogu ih pogasiti pa Vatrogasna zajednica aktivira sve svoje snage i traži pomoć državnih intervencijskih postrojbi. S obzirom da su sve državne intervencijske postrojbe već angažirane na ostalim požarištima duž obale, Hrvatska pokreće Mehanizam civilne zaštite Europske unije i traži pomoć međunarodne zajednice. Na vježbi će biti više od 300 sudionika koji će se tijekom tri dana susresti s mnogim izazovima: širenje požara ugrozit će mnoga naselja, marinu, hotel i autokamp, odlagalište otpada, ali i ključnu infrastrukturu - trafostanicu, dalekovode, vodospremu, kao i mnoge maslinike, vrtove. Dodatni izazov gasiteljima predstavljat će teško dostupan, na mjestima i neprohodan teren, te nedostatak šumskih putova, zbog čega će se zatražiti i pomoć međunarodnih zračnih snaga. Budući da će se požari proširiti na veći dio otoka Cresa, bit će to iznimno zahtjevna situacija u smislu korištenja vatrogasne opreme i tehnike, ali i za zapovjedni kadar, u smislu prikupljanja informacija, uspostave koordinacije snaga na terenu te donošenja odluka o operacijama koje treba odraditi. Poseban izazov predstavljat će i samo komuniciranje, koje će biti na engleskom jeziku, s obzirom da će se na terenu naći vatrogasci različitih nacija.

Stranica