Područni ured civilne zaštite Rijeka

PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA

Pročelnik: MATKO ŠKALAMERA

Riva 10, 51 000 Rijeka
Telefoni: (+385) 51  352 430, (+385) 51 352 435, (+385) 51 352 437
Fax: (+385) 51 321 779
e-mail: PUCZ.Rijeka@civilna-zastita.hr
 

 • ​Služba za prevenciju i pripravnost
  Voditeljica: LENJINKA JURIČIĆ MAMILOVIĆ
  Telefon: (+385) 51 352 437

 • Županijski centar 112 Rijeka
  Fax: (+385) 51 215 066
  e-mail: rijeka112@civilna-zastita.hr
  Voditelj: MILAN MARKOVIĆ
  Telefon: (+385) 51 352 441

 • Služba inspekcijskih poslova
  Fiorello La Guardia 13, 51 000 Rijeka
  Telefon: (+385) 51 430 439
  Fax: (+385) 51 430 424
  Voditelj: ZLATKO BUKŠA
  Telefon: (+385) 51 430 439
   

 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE GOSPIĆ
  Kaniža Gospićka 4, 53 000 Gospić
  Fax: (+385) 53 573 666
  e-mail: gospic112@civilna-zastita.hr
  Voditelj: JOSO ŽIVKOVIĆ
  Telefon: (+385) 53 617 176

 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE KARLOVAC
  Dr. Vladka Mačeka 8, 47 000 Karlovac
  Telefon: (+385) 47 606 705
  Fax: (+385) 47 612 601
  e-mail: karlovac112@civilna-zastita.hr
  Voditelj: ALENKO HUDAK
  Telefon: (+385) 47 606 707

 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE PAZIN
  M.B. Rašana 7, 52 000 Pazin (PP 78)
  Telefon: (+385) 52 619 050
  Fax: (+385) 52 624 446
  e-mail: pazin112@civilna-zastita.hr
  Voditelj: MLADEN KIKOVIĆ
  Telefon: (+385) 52 619 054