Aktivnosti povodom obilježavanja Dana sjećanja u Škabrnji

Foto: MUP

Povodom obilježavanja 29.obljetnice stradanja Škabrnje 18.studenoga, Služba civilne zaštite Zadar sudjelovala je u pripremnim aktivnostima oko donošenja epidemioloških mjera za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Škabrnje, kao i na svim pripremnim aktivnostima oko provedba Programa obilježavanja Dana sjećanja.

Izrađen je epidemiološki okvir i lokacije punktova sa COVID redarima. Postavljeno je 14 punktova s 22 COVID redara i 4 COVID redara koji su bili angažirani u pratnji formirane kolone sjećanja. Organizirano je i postavljanje vidljivih obavijesti o mjerama pridržavanja razmaka, kao i doprema dijela zaštitnih maski, rukavica i dezificijensa, odnosno omogućeno je korištenje istih.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Split sudjelovala je s četiri službenika u formiranju kolone sjećanja i razmaku između skupina unutar kolone.

Prilikom navedenih aktivnosti nije primijećeno niti zabilježeno negativno ponašanje sudionika u koloni sjećanja.