Vodostaji rijeka Otuča u Gračacu i Zrmanja u Obrovcu 15. - 16. listopada 2020.

Uslijed velikih kišnih oborina na području Općine Gračac, u četvrtak 15. listopada 2020. godine oko 23:00 sati došlo je do izlijevanja rijeke Otuča iz korita na dva mjesta u blizini naseljenog dijela općine. Načelnik Općine Gračac dojavio je Županijskom centru 112 stanje na terenu, aktivirao je pojedine članove stožera, komunalnu službu, vatrogasce te županijske ceste. Oko 00:15 na ugroženu lokaciju je došao i predstavnik Službe civilne zaštite Zadar te je uspostavljena informacijsko komunikacijska suradnja na svim razinama. U jutarnjim satima došao je i predstavnik Hrvatskih voda te napravio izvid na terenu.

Ugroze ljudskih života nije bilo, nije bila potrebna evakuacija ljudi,  ali problem su pravile zaobalne vode koje su prouzročile plavljenje okućnica, garaža, nižih dijelova kuća u pojedinim dijelovima naselja i sl.  Posljedično na velike kišne oborine i izraženu morsku plimu, tijekom jutra u petak 16. listopada 2020. u Gradu Obrovcu je došlo do osjetnog podizanja razine rijeke Zrmanje. Hrvatske vode su na temelju Državnog plana obrane od poplava proglasile pripremno stanje obrane od poplave na dionici F.26.1 i F.26.2. rijeka Zrmanja.

Načelnik stožera civilne zaštite Grada Obrovca je bio u stalnom kontaktu sa Županijskim centrom 112 i načelnikom Stožera civilne zaštite Zadarske županije. Uz koordinaciju predstavnika Službe civilne zaštite Zadar ostvaren je kontakt s nadležnim u Reverzibilnoj hidroelektrani Velebit radi upozorenja i moguću obustavu proizvodnje električne energije odnosno zatvaranja protoka na turbinama. Nakon podizanja vodostaja Zrmanje preko 220 cm RHE Velebit zatvara protok preko turbine i na taj način pomaže u opadanju vodostaja Zrmanje odnosno smanjenja ugroze na infrastrukturu nizvodno od hidroelektrane. Hrvatske vode su pristupile izradi zečjeg nasipa na jednoj dionici lijeve obale Zrmanje u blizini električnih instalacija koji se odnose na odvodne pumpe. Nije bilo ljudskih žrtava niti potrebe za evakuacijom ljudi.