Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA
 
Naziv projekta:Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000   područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA” je jedan od najvećih projekata zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, a koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 
Specifični cilj​:
6iii.3 „Razminiranje i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“
Fond: Kohezijski fond
Korisnik projekta: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb
Partneri na projektu: 
 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Javna ustanova Park prirode „Kopački rit“

Ukupna vrijednost projekta:
49,9 milijuna eura 


Ukupna vrijednost aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova 
 
 
 
251.136.741,14 kuna
 
  • vrijednost poslova razminiranja –   249.954.741,14 kn
  • vrijednost ostalih aktivnosti MUP-a –    182.000,00 kn
(administriranje projekta, promidžba i vidljivosti te aktivnosti uspostave edukacijske infrastrukture, provođenja edukacija i podizanja svijesti o minskoj opasnosti)
 
Omjer sufinanciranja:
85% bespovratna sredstva te 15% sufinanciranje iz državnog proračuna

Vrijeme provedbe projekta​:
2018. – 2023. godina
PROJEKTNO PODRUČJE:  Osječko-baranjska županija, Park prirode Kopački rit i Regionalni park Mura-Drava
CILJ PROJEKTA: 
 

Razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u projektnom području odnosno u Parku prirode Kopački rit i dijelu Regionalnog parka Mura-DravaAktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite u okviru projekta:

Aktivnostima Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u nepune dvije godine, uspješno je  iz minski sumnjivog područja isključeno   25.309.455 m2 šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 u Osječko – baranjskoj županiji. Konačna vrijednost ustupljenih poslova razminiranja iznosi 249.954.741,14 kn (s PDV-om).

Na ukupno pet projektnih cjelina pronađeno je i uništeno 5.611 eksplozivnih ostataka rata od čega 1.762 protupješačke mine, 3.103 protuoklopne mine te 746 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Radi se o izrazito velikom broju pronalazaka koji višestruko premašuje dosadašnje pokazatelje na godišnjim razinama.

Projektne aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, nastavljaju se do kraja provedbe projekta u segmentu uspostave edukacijske infrastrukture, provođenja edukacije i podizanja svijesti jer je minska opasnost i dalje prisutna u Republici Hrvatskoj.

U listopadu 2021. održana je midterm konferencija u osječkom prigradskom naselju Podravlje. Tom prigodom su predstavljeni do tada ostvareni rezultati projekta te je svečano otvoren Edukacijsko-posjetiteljski centar „Podravlje“.

Tijekom 2021. održano je 20 edukacija o minskoj opasnosti na kojima je bilo oko 800 sudionika, uglavnom učenika osnovnih i srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije. Edukacije se nastavljaju i 2022., a do kraja projekta planirano je održavanje ukupno 115 radionica za učenike, studente i druge zainteresirane grupe.
 

Dodatno o projektu na poveznici https://naturavita-project.eu/       

Poveznice na materijale su sljedeće: