Održana vježba za zapovjednike Državnih intervencijskih postrojbi

U sklopu seminara na temu vođenja i zapovijedanja, za zapovjednike modula državne intervencijske postrojbe civilne zaštite 9. listopada 2020. godine, održana je stožerna vježba na temu potresa u Gradu Zagrebu, s ciljem usvajanja vještina upravljanja izvanrednim događajem.

Sudionici seminara tijekom vježbe mogli su provjeriti svoja znanja i vještine koje su stekli tijekom seminara. Nadalje, ovo je bila prilika da se još jednom testira upotreba NICS aplikacije za upravljanje u izvanrednim događajima, koja se razvija u sklopu projekta zajedno sa MIT sveučilištem iz Bostona te sa institucijama civilne zaštite iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.

Od osnutka Ravnateljstva civilne zaštite ovo je bila prva takva edukacija u sklopu Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite. Svi polaznici su s uspjehom završili seminar te im je uručena i službena potvrda od Ravnateljstva civilne zaštite.

 U Zagrebu se održava seminar za zapovjednike Državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštiteStranica