Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa: Upravljanje rizikom od katastrofa mjeri se spašenim ljudskim životima

Upravljanje rizikom od katastrofa tema je ovogodišnjeg Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, koji se obilježava na inicijativu Ujedinjenih naroda od 1989. godine

Tim povodom Mami Mizutori, posebna predstavnica glavnog tajnika u Uredu Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, potaknuta realnošću s kojom se svijet suočio zbog pandemije koronavirusom, rekla je da ako ne ojačamo upravljanje rizikom od katastrofa, osuđeni smo ponoviti pogreške napravljene u posljednjih osam mjeseci. Te su pogreške plaćene mnogim životima i narušenim zdravljem te ekonomskom i socijalnom dobrobiti milijuna ljudi.

„Ovogodišnji Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa posvećen je upravljanju. Koliko je upravljanje učinkovito možete mjeriti spašenim životima, smanjenim brojem ljudi pogođenih katastrofom, smanjenim štetama i smanjenim ekonomskim gubicima. COVID-19 i klimatska kriza govore nam da nam trebaju jasna vizija, planovi i osnažene nadležne institucije koje djeluju na znanstvenim dokazima za javno dobro“, istaknula je Mami Mizutori.

Prema dogovoru države članice UN-a, potpisnice Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa, među kojima je i Hrvatska, do kraja godine trebaju uspostaviti nacionalne i lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa, koje će obuhvatiti ne samo pojedinačne opasnosti, poput poplava i oluja, već i sustavne rizike koji su generirani zoonotskim bolestima, klimatskim šokovima i devastacijom okoliša.

„Dobre nacionalne i lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa moraju biti multisektorske politike povezivanja u područjima, kao što su korištenje zemljišta, građevinski propisi, javno zdravstvo, obrazovanje, poljoprivreda, zaštita okoliša, energija, vodeni resursi, smanjenje siromaštva i prilagodba klimatskim  promjenama .“poručila je Mizutori.Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa, osnovana  2009. godine, članica je Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa, regionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa te Globalne platforme za smanjenje rizika. Platforma aktivno djeluje tijekom cijele godine i povezuje političku, znanstvenu i operativnu razinu, potičući tako razmjenu znanja i raspravu o potrebi smanjenja rizika od katastrofa među svim sektorima i razinama društvenog djelovanja. Produkti rada Platforme vidljivi su kroz razne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti javnosti o smanjenju rizika od katastrofa, od edukacija djece i mladeži pa do izrade planskih dokumenta.

Nacionalna Strategija upravljanja rizicima od katastrofa, čije donošenje se očekuje do kraja ove godine, prvi je dugoročni strateški dokument koji će u sljedećih 10 godina definirati upravljanje rizicima od katastrofa te omogućiti proaktivno djelovanje. To u konačnici znači veća spremnost i otpornost na negativne utjecaje, kao nužan preduvjet za održivi gospodarski  razvoj zemlje. Donošenje Strategije je i ključan preduvjet za povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz projekte, što je jedan od prioriteta rada Ravnateljstva civilne zaštite.

Ono što je prethodilo  procesu izrade Strategije je donošenje Procjene rizika od katastrofa, čiji nositelj izrade je Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH uz sudjelovanje svih dionika Hrvatske platforme.  Do sada je Vlada RH donijela dvije procjene, a u zadnjoj, donesena u studenom 2019. obrađeno je 15 jednostavnih i 1 složeni rizik, među kojima je scenarij pandemijske gripe.

Uspoređujući taj scenarij i epidemiju koronavirusa u Republici Hrvatskoj, možemo zaključiti da je veliki dio ove problematike predviđen scenarijem u Procjeni rizika, uključujući razvoj događaja koji prethodi krizi, način nastanka i prenošenja virusa,  pretpostavka opterećenosti zdravstvenog sustava, potreba za uključivanjem žurnih službi, potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima, potreba provedbe  protuepidemijskih mjera poput restrikcije putovanja, zatvaranja granice za putovanja, zatvaranja škola i drugih ustanova. Scenarij predviđa i posljedice po zdravlje i život ljudi, po gospodarstvo te društvenu  stabilnost.Također, u Procjeni rizika razrađen je potres i to kroz scenarij potresa u gradu Zagrebu, što se i dogodilo 22. ožujka 2020. godine što nam još jednom ukazuje i potvrđuje važnost  Procjene rizika u preventivnom djelovanju.

Realizacija projekata „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ i "No Risk Base" omogućit će implementaciju teme  smanjenja rizika od katastrofa u škole, kao i  izradu planskih dokumenata i smjernica za sljedeću procjenu rizika od katastrofa i okvira za stvaranje baze podataka o gubicima i štetama.

Hrvatska vrlo aktivno surađuje i s drugim međunarodnim inicijativama na smanjenju rizika od katastrofa te je tako i potpisnica EUR-OPA Sporazuma Vijeća Europe. Tajništvo EUR-OPA Sporazuma za ovu je godinu pripremilo edukativan i promotivni materijal kako bi obilježili Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Dio materijala možete vidjeti ovdje:

Smanjenje rizika od katastrofa, kao proces, odgovornost je institucija od državne do lokalne razine, ali i odgovornost svakog pojedinca.Stranica