Dovršetak obveza Republike Hrvatske prema Konvenciji o kazetnom streljivu

Putem Stalne misije Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi nadležnom je tijelu Konvencije o kazetnom streljivu podnesena Izjava o usklađenosti s člankom 4. navedenog međunarodnog ugovora

Konvenciju o kazetnom streljivu  Republika Hrvatska ratificirala je 5. lipnja 2009. godine, a na snagu je stupila 1. kolovoza 2010. godine. Konvencijom  je, između ostalih, utvrđena obveza sveobuhvatne zabrane proizvodnje, korištenja, prijenosa i skladištenja svih vrsta kazetnog streljiva, obveza uništenja postojećih zaliha kazetnog streljiva u roku od osam godina, kao i obveza čišćenje područja zagađenih kazetnim streljivom u roku od deset godina. Također postavljeni su i novi standardi za pomoć žrtvama kazetnog streljiva, a države stranke posebno se obvezuje na izvještavanje o nacionalnim provedbenim mjerama te na transparentnost i otvorenost u komunikaciji s drugim državama strankama i nevladinim udrugama što se tiče usklađenosti.
 
Kazetno streljivo nije u operativnoj upotrebi u Oružanim snagama RH niti kao takvo postoji u vojno-sigurnosnoj doktrini razvoja hrvatskih Oružanih snaga. Također, kazetnim streljivom nisu naoružani pripadnici Oružanih snaga RH u međunarodnim mirovnim operacijama.
 
Plan uništavanja zaliha kazetnog streljiva Republika Hrvatska je dovršila 20. srpnja 2018. godine, ispunivši rok obveze iz članka 3. Konvencije.
 
Ove godine, krajem srpnja dovršeno je razminiranje posljednjih područja za koja Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH ima evidencije o zagađenosti kazetnim streljivom.
 
Stoga je, sukladno članku 4. 1. (c) podnesena Izjava o usklađenosti, koja u bitnom sadržava područja koja su bila onečišćena kazetnim streljivom, metode kojima je područje isključivano iz minski sumnjivog područja te informacije o rezidualnom riziku, naknadnom pronalasku u slučaju kojeg  je normirana procedura postupanja sukladno članku 67. Zakona o protuminskom djelovanju. Zaključno, izjava sadrži informacije o izvješćivanju u slučaju naknadnih pronalazaka kazetnog streljiva na području Republike Hrvatske.
 
Izjava o usklađenosti s člankom 4. Konvencije o kazetnom streljivu u cijelosti se nalazi ovdje


Stranica