Pregled projekata

 • Osmišljavanje, planiranje, provođenje i ocjenjivanje pet stožernih vježbi za ključno osoblje modula civilne zaštite, timova tehničke pomoći (TAST), stručnjake tima civilne zaštite Europske unije (EUCPT) kao i drugih dobrovoljno udruženih sredstava (Lot 1)

Trajanje: 1 siječnja 2018. do 31. prosinca 2019.
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Ukupna vrijednost projekta: 520 000 eura
Nositelj: njemačka Savezna agencije za tehničku pomoć
Partneri: belgijska Uprava za civilnu zaštitu, slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje, hrvatsko Ravnateljstvo civilne zaštite, poduzeće Synergies d.o.o.
Cilj: priprema i uvježbavanje modula civilne zaštite te poboljšati postupke odgovora u velikim hitnim slučajevima. U sklopu projekta održava se 5 stožernih vježbi. U Hrvatskoj je održana stožerna vježba u Divuljama od 22. do 25. listopada 2018.
 
 • Organizacija i provođenje CMI tečajeva Mehanizma za civilnu zaštitu (Lot 1) Trajanje: svibanj 2016. – svibanj 2020.
 
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Ukupna vrijednost projekta: 3,7 eura
Nositelj: Odjel za civilnu zaštitu Talijanske Republike
Partneri: hrvatsko Ravnateljstvo civilne zaštite, austrijski Amt der Tiroler Landesregierung (ADTLR), talijanski International School for Advanced Education (SIAF), S talijanski cuola Superiore Sant' Anna (SSUP)
Cilj: upoznati polaznike s Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu.
 
 • Osmišljavanje, planiranje, provođenje i ocjenjivanje triju vježbi za module za crpljenje velikog kapaciteta (HCP), module za pročišćavanje vode (WP), module za otkrivanje i uzimanje uzoraka KBRN-a, module za spašavanje u poplavama s čamcima (FBR), module naprednog medicinskog tima (AMP), stručnjake tima civilne zaštite Europske unije (EUCPT) kao i drugih dobrovoljno udruženih sredstava (Lot 2) 

Trajanje: siječanj 2018. – prosinac 2019.
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Ukupna vrijednost projekta: 760 000 eura
Nositelj: zaklada APELL
Partneri: rumunjski Glavni inspektorat za izvanredne situacije, hrvatsko Ravnateljstvo za civilnu zaštitu , Regionalni ured za civilnu zaštitu pokrajine Piemont, crnogorski Direktorat za vanredne situacije
Cilj projekta: organizacija triju terenskih vježbi, od čega će se jedna održati od 1. do 4. travnja na Cresu.
 
 • EUDISTEX.PT“

Trajanje: siječanj 2018. – lipanj 2019.
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Ukupna vrijednost projekta: 1,21 milijuna eura
Nositelj: portugalska Uprava za civilnu zaštitu
Partneri: španjolska Glavna uprava za civilnu zaštitu i izvanredne situacije, belgijsko Ministarstvo unutarnjih poslova, njemačka Savezna agencija za tehničku pomoć, DUZS, portugalska Glavna uprava za pomorstvo, francusko Ministarstvo unutarnjih poslova,
Cilj projekta: održavanje dvodnevne stožerne vježbe u kojoj bi se uvježbavali različiti scenariji (poplave, klizišta, onečišćenje mora, potres, tsunami, industrijske nesreće i propuštanje brane) i kojim bi se provjeravali administrativni i operativni postupci, kao i postupci zapovijedanja.
 
 • „SIQUAKE2020“ Trajanje: siječanj 2019. – prosinac 2020.

Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Ukupna vrijednost projekta:
Nositelj: slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje
Partneri: talijanski Odjel za civilnu zaštitu, njemačka Savezna agencija za tehničku pomoć  i hrvatsko Ravnateljstvo civilne zaštite
Cilj projekta: provjera i diseminacija alata razvijenih u sklopu projekata Matilda i MASC, jačanje suradnje između kapaciteta odgovora iz Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Predviđeno je održavanje terenske vježbe u Sloveniji u svibnju 2019. te radionica na temu mass casualties shelter i potpora zemlje domaćina.
 
 • Next-Generation Incident Command System – NICS Trajanje: studeni 2017. – studeni 2021.

Izvor financiranja: NATO program Science for Peace and Security Programme (SPS Programme)
Ukupna vrijednost projekta: 4 milijuna eura
Nositelj: američki MIT Lincoln Labaratory
Partneri: hrvatsko Ravnateljstvo civilne zaštite, makedonski Ured za upravljanje hitnim situacijama, bosansko-hercegovačko Ministarstvo sigurnosti, crnogorska Uprava za izvanredne situacije, Varaždinska županija, HGSS, Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
Cilj projekta: uvođenje, prilagođavanje i korištenje otvorene platforme za odgovor na izvanredan događaj (incident) koja je interoperabilna s postojećim sustavima i koja može funkcionirati u područjima s otežanom komunikacijom, jačanje suradnje na svim razinama u području pripravnosti, planiranja, odgovora i sanacije te individualizacija sustava NICS-a kojim se podupire izgradnja kapaciteta za odgovor na krize i upravljanje krizama.
 
 • Handset dErived Location imProving 112 emergency sevice named HELP112

Trajanje: prosinac 2018. – lipanj 2020.
Izvor financiranja: Glavna uprava EU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike
Ukupna vrijednost: 2 milijuna eura
Nositelj: Telespazio France SAS
Partneri: Hovedstadens Beredskab I/S, EENA, Ptolemus SPRL, hrvatsko Ravnateljstvo civilne zaštite, SOS Alarm Sverige AB, Furechant Ltd, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Freiburg e.V, francusko Ministarstvo unutranjih poslova, NISZ National Infocommunications Service Company Ltd, portugalsko Glavno tajništvo ministarstva unutarnjih poslova
Cilj projekta: osmišljavanje AML arhitekture, izrada plana implementacije, osmišljanje ispitnih postupaka i zajedničkog formata za prikupljanje rezultata end-to-end ispitivanja.
 
 • IPA DRAM

Trajanje: prosinac 2016. – prosinca 2019.
Trajanje: prosinac 2016. - prosinca 2019.
Izvor financiranja: Višekorisnička IPA
Nositelj: švedska Agencija za izvanredne situacije.
Partneri: slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje, hrvatsko Ravnateljstvo civilne zaštite, talijanski Odjel za civilnu zaštitu, talijanski Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA)
Cilj projekta: izgradnja kapaciteta temeljem smjernica EU-a i najbolje prakse te iskustava država članica EU-a, u obliku interaktivnih radionica, studija slučaja, razmjene stručnjaka i obuke, pružanje tehničkih i pravnih savjeta o reviziji nacionalnih procjena rizika / metodologija / postupaka / zakonodavstava i pružanje potpore za izradu odgovarajućih dokumenata, prikupljanje i objedinjavanje nacionalnih i regionalnih podataka o riziku i mapa osiguravajući dosljednost primijenjenih metodologija.
 
 • IPA BiH – Capacity Building and Preparation of Bosnia and Herzegovina for the Union Civil Protection Mechanism

Trajanje: ožujak 2019. – ožujak 2021.
Izvor financiranja: Nacionalna IPA za BiH
Ukupna vrijednost: 1,5 milijuna eura
Nositelj: hrvatsko Ravnateljstvo civilne zaštite
Partneri: AZUR , Asocijacija za upravljanje rizicima BiH i Concept Solutions Group d.o.o.
Korisnik: Ministarstvo sigurnosti BiH
Cilj projekta: jačanje sustava civilne zaštite u BiH, i kapaciteta civilne zaštite za priključivanje Mehanizmu Unije za civilnu zaštite.
 
 • FRISCO1 – Operacije za poplavne rizike Slovenija-Hrvatska – strateški projekt 1 – negrađevinske mjere

Trajanje: ožujak 2016. – ožujak 2019.
Izvor financiranja: Prekogranična IPA za Republiku Hrvatsku i Republiku Sloveniju
Ukupna vrijednost: 4 milijuna eura
Nositelj: Hrvatske vode
Partneri: hrvatsko Ravnateljstvo civilne zaštite, hrvatski Državni hidrometeorološki zavod i slovensko Ministrstvo za oklolje i prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za vode, Institut za hidravlične raziskave – hidroinštitut, slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje
Cilj projekta: poboljšanje koordiniranog upravljanja rizikom od poplava, smanjenje rizika od poplava pomoću provedbe negrađevinskih mjera. Predviđena je izrada modela zajedničkih karta i alata za svaki od 6 prekograničnih slivova te poboljšan sustav fizičkog uzbunjivanja.
 
 • Zajednički prekogranični operativi tim zaštite i spašavanjaTrajanje: listopad 2018. – rujan 2020.

Izvor financiranja: Prekogranična IPA za Republiku Hrvatsku i Republiku Sloveniju
Ukupna vrijednost: 808 163,58 eura
Nositelj: Grad Duga Resa
Partneri: Občina Črnomelj, Gasilska zvezda Črnomelj, Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese, HVZ, DUZS PU Karlovac, HGSS Karlovac, Gasilska zvezda Slovenije, slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje
Cilj projekta: izrada normativnih akata za prekogranično djelovanje tima zaštite i spašavanja, razvoj tehničkih kompetencija i osposobljavanje zajedničkog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja,  opremanje tima za zaštitu i spašavanje u iznosu od 8 000 eura.
 
 •  I-STORMSTrajanje: siječanj 2018. – prosinac 2019.

Izvor financiranja: Prekogranična IPA za Republiku Hrvatsku i Republiku Sloveniju
Ukupna vrijednost: 1,4 milijuna eura
Nositelj: Grad Venecija
Partneri: talijanski Consiglio Nazionale Delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine CNR-ISMAR, talijanski Agenzia Regionale per la Prevenzione, L’ambiente e L’energia dell’Emilia-Romagna ARPAE, slovenska Agencija RS za Okolje ARSO, talijanski Regione Puglia ARCP, albanski Keshilli I Qarkut Durres RCD, grčki Regional Union of Municipalities of Epirus, albanski Instituti I Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit Dhe Mjedisit IGEWE, hrvatski Državni Hidrometeorološki Zavod, (Croatia)
Cilj projekta: uspostava I-STORMS mreže sastavljene od nacionalnih partnera koji će sudjelovati u razvoju i primjeni I-STORMS alata, te razvoju i primjeni nacionalnih praksa, postupaka ranih upozorenja i civilne zaštite.
 
 • DareNetTrajanje: rujan 2017. – kolovoz 2022.

Izvor financiranja: Obzor 2020
Ukupna vrijednost: 3,5 milijuna eura
Nositelj: njemačka Savezna agencije za tehničku pomoć
Partneri: hrvatsko Ravnateljstvo civilnu zaštitu, Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunava, austrijski Crveni križ, slovački Institut za međunarodnu sigurnost i krizno upravljanje, mađarska Udruga za civilnu zaštitu, srpski Sektor za vanredne situacije, rumunjski APELL, bugarska Uprava za vatrogastvo i civilnu zaštitu, poljski ITTI, srpski Fakultet za sigurnost, njemački Svemirski centar, belgijski Grad Geel, tvrtka ARTTIC
 

 
Pregled završenih IPA projekata:
 
 • IPA 2008 projekt "Health Protection in Relation to Medical Exposure"

Cilj ovog projekta je postići usklađenost s općim načelima i osnovnim mjerama zaštite zdravlja pojedinca u smislu zaštite od ionizirajućeg zračenja u slučaju profesionalnog i medicinskog ozračenja u procesu provedbe relevantne pravne stečevine EU. Svrha projekta je izgradnja kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, javnih zdravstvenih ustanova i stručnih tehničkih servisa za učinkovitu procjenu medicinskog ozračenja i pravilnu primjenu načela opravdanosti i optimizacije, u odnosu na medicinsko ozračenje, kao i osposobljavanje osoblja DZRNS-a za procjenu profesionalne izloženosti te međusobnu usporedbu rada ovlaštenih stručnih tehničkih servisa.
Voditeljica projekta: Ivana Kralik
 
 • IPA 2008 projekt "Strengthening Administrative Capacity of the State Office for Radiological and Nuclear Safety, regulatory body for the radiological and nuclear safety and security"

Cilj ovog projekta je jačanje administrativnih kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost na području inspekcije nuklearnog materijala, opreme i djelatnosti i na području zbrinjavanja radioaktivnog otpada i razgradnje nuklearnih postrojenja, sukladno EU zakonodavstvu i praksi. Školovanjem i dodatnim osposobljavanjem djelatnika DZRNS izvršit će se prijenos stručnih znanja i sposobnosti, što će olakšati provođenje regulatorne funkcije DZRNS na području nuklearne i fizičke sigurnosti.
Voditelj projekta: Saša Medaković
 
 • IPA 2011 projekt "Upgrading of the emergency preparedness system in the Republic of Croatia"

Cilj ovog projekta je unapređenje pripravnosti za slučaj radiološke nesreće u Republici Hrvatskoj, a posebno harmonizacija postupaka pri odgovoru na radiološku nesreću sa susjednim zemljama, unapređenje nacionalnih kapaciteta za odgovor na radiološku nesreću te unapređenje nacionalnog plana za slučaj radiološke nesreće. Opremanje i uvježbavanje djelatnika žurnih službi omogućit će brzu primjenu zaštitnih mjera i koordinirano djelovanje svih odgovornih tijela za žurno postupanje.
Voditeljica projekta: Sanja Krča (skrca@mup.hr)
 
 • IPA 2011 projekt "Upgrading the systems for the on- and off-line monitoring of radioactivity in environment in Croatia in regular and emergency situations"

Cilj ovog projekta je unapređenje sustava za izravno i neizravno praćenje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u slučaju normalnih i izvanrednih situacija. U okviru projekta planira se nabaviti, instalirati i testirati nova mjerna oprema za brzinu ambijentalne gama doze, te izvršiti usporedbu s postojećom opremom, kako bi se standardizirala mjerenja u skladu s EU zahtjevima za praćenje radioaktivnosti u okolišu.
Voditeljica projekta Sanja Krča (skrca@mup.hr)
 

 
Pregled projekata tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA):
 
 • CRO6016 "Implementing IQ SPECT Myocardial Perfusion in Routine Practice"

Voditeljica projekta Maja Franceschi (maja.franceschi@gmail.com)
 
 • CRO6017 "Implementing Ga-68 Positron Emission Tomography/ Computed Tomography (PET/CT) Imaging"

Voditelj projekta Dražen Huić (drazen.huic@kbc-zagreb.hr)
 
 • CRO6018 "Establishing Centers of Competence for QA/QC in diagnostic and interventional radiology at two distant regional university hospitals"

Voditelj projekta Dario Faj (dariofaj@mefos.hr)
 
 • CRO9012 "Developing a Safety case for the establishment of the Centre for management of radioactive waste"

Voditelj projekta Zdenko Vrankić (zdenko.vrankic@fond-nek.hr)
 
 • CRO9013 "Supporting Implementation of Recommendations and Suggestions of the IRRS Mission"

Voditeljica projekta Stela Popović (spopovic5@mup.hr)