No Risk Base

Naziv projekta: No Risk Base
Izvor financiranja:
Pomoć državama članicama za pripremu i implementaciju aktivnosti smanjenja rizika (Assistance to Member States for the preparation and implementation of disaster risk management actions)
Fond: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Korisnik: MUP-RCZ
Ukupna vrijednost projekta: 164.740,00 EUR
Omjer sufinanciranja: 95%
Bespovratna sredstva: 156.503,00 EUR
Razdoblje provedbe: 2019.-2020.
Projektne aktivnosti:  
  • Izrada Nacrta Strategije upravljanja rizicima od katastrofa
  • Izrada Nacrta Smjernica za procjenu rizika
  • Podizanje svijesti državnih službenika i javnosti o važnosti upravljanja rizicima od katastrofa
 
Projekt je prvenstveno namijenjen članovima Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa te ministarstvima koordinatorima za pojedine rizike. Sudionici će raditi na izradi Strategije upravljanja rizicima od katastrofa (više-sektorskom strateškom dokumentu) kojim će se odrediti smjer i ciljevi tijela u upravljanju rizicima. Osim svoje ključne važnosti za smanjenje rizika od katastrofa i za održivi gospodarski razvoj Republike Hrvatske, služit će i kao preduvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, alokacije namijenjene upravljanju rizicima od katastrofa u idućem financijskom razdoblju te za prijavu projekata koji će se financirati. Izrada novih Smjernica za izradu procjena rizika unutar ovog projekta biti će orijentirana na izradu smjernica za prikupljanje i obradu podataka potrebnih za izradu nove procjene rizika. Upravo na slabu dostupnost i nezadovoljavajuću kvalitetu dostupnih podataka ukazale su prethodne dvije procjene rizika od katastrofa te Procjena sposobnosti upravljanja rizicima.