Državna intervencijska postrojba

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite ustrojava se kao operativna snaga za specijalističke poslove zaštite i spašavanja iz ruševina, na vodi, u RKBN događajima te logističke poslove zbrinjavanja stanovništva.

U sastavu Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite ustrojavaju se:

  • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Zagreb
  • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Split
  • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Rijeka
  • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Osijek

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite sastoji se od profesionalne jezgre i pričuvnika. Profesionalna jezgra obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite, izrade prijedloga razvojnih planova i planova uporabe postrojbe, popunu ljudstvom i materijalno – tehničkim sredstvima, planiranje priprema i provedbe programa osposobljavanja i uvježbavanja te sudjelovanje u planiranju, organizaciji i provedbi vježbi državnog i međunarodnog značaja.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite prati razvoj novih tehnologija, opreme i sredstava, metoda i postupaka u zaštiti i spašavanju te predlaže njihovo praktično uvođenje u operativnu uporabu.