Edukacija pripadnika granične policije i djelatnika Zračne luke Zadar

Foto: MUP

U Zračnoj luci Zadar 3. ožujka održana je edukacija pripadnika granične policije i djelatnika Zračne luke Zadar u vezi samozaštitnog ponašanja i korištenja zaštitne opreme. Edukaciju je organizirala Služba civilne zaštite Zadar u suradnji sa PU Zadarskom i epidemiološkom službom. Navedenu edukaciju je održao dr. Alan Medić, voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Na edukaciji su sudjelovali Služba civilne zaštite Zadar, PU zadarska, Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Državni inspektorat Sektor granične sanitarne inspekcije i operatori Zračne luke Zadar.
 
Kroz edukaciju je objašnjeno:
 
  • edukativni pristup u kojem su pojašnjene epidemiološke značajke novih koronavirusa sa posebnim naglaskom na COVID-19, koje mjere se trenutno poduzimaju sa ciljem da se unos bolesti i njeno širenje u RH svede na  minimum;
  • prezentacija zaštitne opreme, način oblačenja i skidanja te odlaganje iste;
  • uputa za zdravstveni nadzor, postupanje i zadaće svih subjekata kako bi se promptno i usuglašeno postupalo u raznim situacijama (policijskih službenika, djelatnika operatora, sanitarnog inspektora, nadležnog epidemiologa).