U Osnovnoj školi Marina Držića Dubrovnik održana edukacija u području smanjenja rizika od katastrofa

Foto: Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

U Dubrovniku je 29. siječnja za učenike sedmog i osmog razreda OŠ „Marina Držića“ održana edukacija u području smanjenja rizika od katastrofa. Ovim je završena petodnevna edukacija koja se sastojala od ukupno 13 predavanja – jedno za Učiteljsko vijeće i 12 predavanja namijenjenih djeci, kojima su obuhvaćeni svi učenici ove gradske škole, njih ukupno 542 u 24 razredna odjeljenja. U edukaciji djece su, pored Službe civilne zaštite Dubrovnik, sudjelovali i predstavnici PU Dubrovačko-neretvanske i HGSS-a Stanice Dubrovnik. 

Edukacija je dogovorena između ravnateljice OŠ „Marina Držića“ Zrinke Capor i voditeljice Službe civilne zaštite Dubrovnik Ane Miličić, s ciljem sveobuhvatnog pristupa pitanju sigurnosti u ovoj osnovnoj školi.

Na edukacijama se djeci predstavlja edukativno-didaktička društvena igra "Zemlja rizika", prikazuju filmovi "Što činiti u slučaju potresa?" i "Što činiti u slučaju požara?" te drže prezentacije i predavanja o smanjenju rizika od katastrofa, dok ih se kroz razgovor upoznaje s pravilima ponašanja u pojedinim izvanrednim situacijama. Edukacije su formom i sadržajem prilagođene uzrastu djece, ali i potrebama školskih i predškolskih ustanova s kojima se edukacije prethodno dogovaraju. Upravo zbog njihovog osobito iskazanog interesa, na edukacijama se u posljednje vrijeme poseban naglasak stavlja na temu potresa, na to kako povećati našu otpornost te na upute što činiti prije, za vrijeme i nakon potresa kako bi bili sigurniji.

Nakon provedene edukacije škola je provela vježbe evakuacije u tri svoja objekta, dok cjelovita vježba evakuacije sva četiri školska objekta istovremeno tek slijedi. Pored redovitih vježbi evakuacije, OŠ „Marina Držića“ planira nastavak suradnje sa Službom civilne zaštite u kontinuiranoj edukaciji djece i drugim aktivnostima u području smanjenja rizika od katastrofa.