Općenite zdravstvene preporuke za stanovništvo grada Zagreba u slučajevima povišenih satnih vrijednosti lebdećih čestica u zraku (PM)

Foto: Turistička zajednica grada Zagreba/Ilustracija

16. siječnja 2020.

Općenite zdravstvene preporuke za stanovništvo grada Zagreba u slučajevima povišenih satnih vrijednosti lebdećih čestica u zraku (PM)
(Izvor: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“)

Tijekom zimskih mjeseci uobičajena je pojava smanjene kvalitete zraka zbog povišenja koncentracije lebdećih čestica u zraku. Uzroci su brojni, kao npr. veći broj kućnih i industrijskih ložišta, cestovni promet, vremenski uvjeti i sl. Kratkoročno onečišćenje zraka lebdećim česticama, uobičajeno za ovo doba godine, ne predstavlja značajnu ugrozu za zdravlje ljudi. Ipak, u cilju smanjenja rizika na zdravlje, u preventivnu svrhu dajemo sljedeće preporuke za osjetljive skupine građana, kako bi prilagodili svoje dnevne aktivnosti trenutnom stanju kvalitete zraka:
 
Savjetuje se:
 
 • izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice, za sljedeće skupine građana:
  • djecu,
  • trudnice,
  • osobe starije životne dobi,
  • osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava,
  • osobe narušenog imunološkog odgovora
  • i osobe koje konzumiraju duhan i duhanski srodne proizvode (pušači i pasivni pušači).
 • primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te traženje savjeta liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produženoga trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava,
 • izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.,
 • korištenje sredstava javnog gradskog prijevoza,
 • izbjegavanje/smanjivanje grijanja na kruta goriva
 
Zdravstvene preventivne preporuke izdaju se i u slučajevima povišenih vrijednosti UV indeksa, niskih i visokih temperatura zraka, nepovoljnih biometeoroloških prilika te povišenih koncentracija alergene peludi u zraku u svrhu informiranja građana, kako bi svoje dnevne aktivnosti prilagodili trenutnim uvjetima okoliša.


15. siječnja 2020.

Obavijest za građane vezano uz trenutne pokazatelje kvalitete zraka u gradu Zagrebu

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ danas je dao informaciju da podatci o kratkoročnom stanju kvalitete zraka na mjernim postajama Zagreb-1, Zagreb-2 i Zagreb-3 ne ukazuju na trenutno onečišćenje zraka lebdećim česticama (PM). Više informacija potražite na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj (http://iszz.azo.hr/iskzl).
 

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar zaprimljena je obavijest o preporukama za stanovništvo grada Zagreba, vezano za povišene satne vrijednosti lebdećih čestica u zraku (PM₁₀) na mjernoj postaji Zagreb-3 (Dugave), gdje je evidentirano prekoračenje propisane 24-satne granične vrijednosti od 50 μg/m3.

U preventivnu svrhu ovim se putem izdaju sljedeće preporuke za osjetljive skupine građana Grada Zagreba:
 
 • Savjetuje se izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice za sljedeće skupine građana: djecu, trudnice, osobe starije životne dobi, osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava, osobe narušenog imunološkog odgovora i osobe koje konzumiraju duhan i duhanski srodne proizvode (pušači i pasivni pušači).
 • Savjetuje se primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te potražiti savjet liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produženoga trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava.
 • Savjetuje se izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.
 • Savjetuje se korištenje sredstava javnog gradskog prijevoza.
 • Savjetuje se izbjegavanje korištenja osobnih automobila te ostalih prijevoznih sredstava otvorenog tipa, poput bicikala, skutera i dr. u području prometnica.
 • Savjetuje se izbjegavanje grijanja na kruta goriva.


Stranica