Stanje obrane od poplave

Izvanredne mjere obrane od poplave u Ličko - senjskoj županiji

Ličko-senjska županija

23. prosinca Hrvatske vode donijele su:
 
  • od 07:15 do 08:30 sati: Rješenja o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom području 25, Mali sliv Lika, dionica E.25.X.01 NOVČICA dionica E.25x.03 BOGDANICA, dionica E.25.X.05 KOSINJSKI BAKOVAC te su predložile ograničenje cestovnog prometa (zbog izlijevanja vodotoka na prometnice) na branjenom području 25, Mali sliv Lika za ŽC 516200, dionica Smiljan-Novoselo, LC 590840, dionica Kaniža Gospićka, ŽC 515, dionica Gornji Kosinj-Bakovac, nerazvrstanoj cesti, dionica Gornji Kosinj-Sušanj.
  • u 21:15 sati: Rješenja o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom području 25, Mali sliv Lika, dionica  E.25.7  LIKA (donji tok) i dionica E.25.11  RETENCIJA LIPOVO POLJE.

Služba civilne zaštite Gospić stalno je kontaktu s načelnicima Stožera civilne zaštite Grada Gospića i Općine Perušić.
 
Sisačko-moslavačka županija

 
Sisak – 24. prosinca u 01:45 sati: zbog vode na kolniku ŽC 3121 za sav promet zatvoren je most  preljev Palanjek.

Stranica