Održana početna konferencija projekta “TOGETHER WE STAND”

Foto: MUP

U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, u utorak 17. prosinca, održana je početna konferencija projekta “Together We Stand”. Pozdravnim govorom konferenciju je otvorio Goran Ivanović, zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Na konferenciji je predstavljen projekt i projektne aktivnosti, a zanimljiva predavanja su održali predavači iz Hrvatske i Srbije.
 
U sklopu same konferencije održale su se dvije panel diskusije. Tema prvog panela je bila “Trendovi i standardi u upravljanju nepogodama”, dok je tematika drugog panela bila “Prekogranična suradnja i koordinacija kao put prevencije”.
 
Projekt “Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)” provodi se u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. -2020. Europske Unije. Nositelj projekta je Unikom d.o.o., a partneri Osječko-baranjska županija, Udruga za kreativni razvoj Slap, Autonomna pokrajina Vojvodina-Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Regionalna razvojna agencija Bačka.
 
Kroz pet izlaganja prezentiran je način djelovanja Mehanizma civilne zaštite Europske unije, trendovi i standardi u upravljanju nepogodama u Republici Srbiji i nova tumačenja o upravljanju poplavama na velikim rijekama uvjetovanih klimatskim promjenama. Razmijenjena su dosadašnja iskustva prekogranične suradnje i predstavljan je Regionalni centar za obuku vatrogasnih snaga koji se planira razvijati na području Osječko-baranjske županije. Na konferenciji su sudjelovala dva djelatnika Područnog ureda civilne zaštite Osijek uz tridesetak ostalih sudionika, djelatnika Županije Osječko-baranjske, tvrtke Unikom d.o.o., Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, Udruge za kreativni razvoj Slap, Autonomne pokrajine Vojvodine–Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Regionalne razvojne agencije Bačka.
 
Riječ je o financijski najvećem projektu odobrenom unutar drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, ukupne vrijednosti 1.797.180,20 EUR od čega EU sufininacira 85% projekta (1.527.603,16 EUR). Trajanje projekta je 30 mjeseci. Projektno partnerstvo koje se sastoji od tijela regionalne vlasti, komunalnog poduzeća, razvojne agencije i udruge, odražava uvjerenje partnera da se u pitanju kriznih situacija, zaštite i spašavanja treba umrežiti i uključiti sve slojeve društva kako bi reakcija na krizne situacije bila pravovremena, a štete što manje.
 
Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti: 
·         izrada studija i ostale stručne dokumentacije kojima će se obraditi i obuhvatiti cjelokupni sustav upravljanja rizicima od poplava i tehnološko-tehničkih katastrofa te ublažavanje njihovih štetnih posljedica, kao i poboljšavanje sustava zbrinjavanja otpada u slučaju velikih nesreća i katastrofa u pograničnom području
·         podizanje razine opće spremnosti u slučaju prirodnih, ekoloških i tehničko-tehnoloških katastrofa kao i ekološke osviještenosti o pravilnom zbrinjavanju otpada nakon katastrofa s obje strane granice, kroz organiziranje edukativnih radionica te promocijom projektnih aktivnosti
·         organizacija javnih događanja (početne i završne konferencije)
.         organizacija zajedničkog putovanja s ciljem razmjene iskustava i stjecanja novih znanja u jednu od europskih zemalja koja ima vrhunski uređen sustav zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih nesreća i tehnološko-tehničkih katastrofa te zbrinjavanje odgovarajućeg otpada na odgovarajući način
·         nabavka opreme za ključne sudionike u upravljanju rizikom i zaštite okoliša u pograničnom području
·         provedba zajedničkih pokaznih vježbi spašavanja i zaštite okoliša u izvanrednim situacijama u pograničnom području. 
 
Sve navedene aktivnosti usmjerene su ka daljnjem jačanju kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za postupanje u izvanrednim situacijama s ciljem zaštite ljudi i okoliša u pograničnom području. Kako su velike poplave iz 2014. godine pokazale, prirodne nepogode ne poznaju granice te je nužno omogućiti žurnim službama s obje strane granice da po potrebi "uskoče u pomoć" susjedima s druge strane granice.