U Splitu održan sastanak u vezi pripremnih aktivnosti za zimsko razdoblje

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Split je u srijedu, 4. prosinca održan radni sastanak s predstavnicima žurnih službi, poduzećima koja upravljaju vodnom i cestovnom infrastrukturom (Hrvatske vode, Županijska uprava za ceste, Županijske ceste d.o.o, Hrvatske autoceste) i temeljnim operativnim snagama sustava civilne zaštite na području Splitsko-dalmatinske županije, Pomorskim meteorološkim centrom Split - DHMZ, Lučkom kapetanijom, Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom, Obalnom stražom RH te Kliničkim bolničkim centrom Split.
 
Sastanak je održan u svezi poduzimanja preventivno-planskih aktivnosti za pripremu sustava civilne zaštite u slučaju nastanka izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju 2019./2020. godine.
 
Domaćini radnog sastanka, pročelnik Područnog ureda nazočne je upoznao s dostavljenim naputkom jedinicama lokalne i područne samouprave i temeljnim smjernicama za preventivno usmjeravanje i koordiniranje mjera i aktivnosti civilne zaštite županije, gradova i općina koje je potrebno provesti s obzirom na predstojeću zimsku sezonu i nepovoljne vremenske uvjete. Zatim su predstavnici nadležnih službe, poduzeća koja upravljaju vodnom i cestovnom infrastrukturom i operativnih snaga sustava civilne zaštite dali ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja uslijed nastanka nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta u zimskom periodu, a koji mogu dovesti do prekida prometa, izolacije naselja ili pojedinih dijelova naselja, otežane opskrbe stanovništva energentima i životnim namirnicama, otežanog pružanja medicinske pomoći i sl.
 
Usuglašeno je zajedničko postupanje radi pravovremenog reagiranja, održavanje redovitih kontakata među službama, s naglaskom na uloga Županijskog centra 112, koji dobivene informacije temeljem standardnih operativnih postupaka prosljeđuje nadležnim službama, komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje i objedinjuje povratne informacije o provedenim aktivnostima.
 
Na kraju je skrenuta pozornost na obvezu održavanja pripremljenosti i sposobnosti cjelokupnog sustava civilne zaštite na području nadležnosti za reagiranje u nepovoljnim vremenskim uvjetima.