Održan 39. sastanak Inicijative za sprječavanje i pripremu za katastrofe Jugoistočne Europe

U Sarajevu  je 21. i 22. studenog održan 39. sastanak Inicijative za sprječavanje i pripremu za katastrofe Jugoistočne Europe (DPPI SEE).

Ravnateljstvo civilne zaštite predstavljao je načelnik Sektora 112 Davor Spevec.

Nakon pozdravnih riječi predsjedatelja Inicijative ove godine, ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu Republike Albanije, sudionici su predstavili novosti u svojim resorima od posljednjeg sastanka.

Načelnik Sektora 112 predstavio je novi ustroj Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH te aktivnosti koje se provode u izradi novog Zakona o sustavu civilne zaštite. Osvrnuo se na  pomoć koju je Republika Hrvatska pružila Albaniji ove godine, na aktivnosti koje se poduzimaju u pripremi za predsjedanje EU te na status u postupku ratifikacije Sporazuma o državi domaćinu Inicijative.

Tajnik Inicijative dao je pregled događanja tijekom godine i podnio financijsko izvješće. Dogovarane su i aktivnosti unutar programa obuke te se raspravljalo o nacrtu Strateškog plana Inicijative.

Bosna i Hercegovina je preuzela predsjedanje Inicijativom za sljedeću godinu i sljedeći sastanak održat će se u prvom kvartalu 2020.

 

Stranica