Olujno nevrijeme na području Istarske županije

Tijekom prijepodneva 15. studenoga Županijski centar 112 Pazin primio je nekoliko dojava građana vezano uz vremenske uvjete: D75 kod Antenala bila je zatvorena za sav promet od 08:35 do 13:30 sati (poplavljen kolnik uslijed plimnog vala); ŽC 5214 kod naselja Zambratija bila je poplavljena u dužini od oko 100 m (neposredno uz more); na području Labina došlo je do odrona kamenja na prometnicu između Labina i Raše; uslijed jakog vjetra došlo je do pada telefonskog kabela u naselju Bale, a u Puli (Vidikovac) do pada granja na prometnicu.
U večernjim satima područje županije ponovno je zahvatilo nevrijeme, praćeno jakim južnim vjetrom i kišom. ŽC 112 Pazin zaprimio je šest zahtjeva za tehničke intervencije vatrogasaca na području grada Umaga i Labina radi uklanjanja srušenog drveća sa prometnica, saniranja oštećenih krovišta (Umag i Labin) te crpljenja oborinskih voda iz ugostiteljskog objekta u Savudriji.
Zaprimljeno je sedam dojava o ugrožavanju prometa zbog pada stabala, nanosa zemlje i kamenja na kolnik, veće količine vode na kolniku, razbacanih kontejnera za smeće i porušene privremene prometne signalizacije. Angažirane su Istarske ceste i policija.  Zaprimljena je jedna dojava za pad stabla na električne vodove u Umagu i pad telefonskog stupa u Ližnjanu kod Pule. U svim navedenim događajima nema dojava o stradalim osobama. prema informacijama VOC Pula JVP Umag, Labin i pula imali su ukupno 10 tehničkih intervencija na saniranju posljedica nevremena.

Stranica