Završile pripreme za djelovanje sustava civilne zaštite u slučaju nastanka nepovoljnih vremenskih uvjeta

Prema već uobičajenom rasporedu u Istarskoj županiji završene su cjelovite pripreme za djelovanje sudionika sustava civilne zaštite u provedbi mjera i zadaća u slučaju nastanka nepovoljnih hidrometeoroloških i ekstremnih zimskih uvjeta u zimskoj sezoni 2019./2020. godine.  

U Puli je 10. listopada 2019. održana proširena sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije posvećena mogućim ugrozama od poplava. Na sjednici je obavljena analiza dostignutog stupnja spremnosti sustava, dogovorene su daljnje aktivnosti na kontinuiranom praćenju stanja, razmjei informacija, primjeni ranog upozoravanja te po potrebi i aktiviranje sustava.

Danas, 15. studenog 2019. sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije posvećena provedbi mjera civilne zaštite u slučaju nastanka ekstremnih zimskih uvjeta održana je u Pazinu. Pored članova Stožera sjednici su nazočili i predstavnici pravnih osoba, nositelja određenih zadaća u složenim zimskim uvjetima (predstavnici gradova, Županijska uprava za ceste, koncesionari cesta, komunalna poduzeća i dr.). Sukladno izvješćima nazočnih predstavnika operativnih snaga i službi zaduženih za djelovanje kod nastajanja zimskih uvjeta, zaključeno je kako su  u ovom segmentu izvršene sve potrebite mjere za organizirano i plansko djelovanje.

Analize izrađenih Operativnih planova djelovanja zimskih službi pokazuje visoku kvalitetu čime su osigurani ljudski i materijalni resursi, kontinuirano praćenje stanja, pravovremeno angažiranje snaga te usklađeno djelovanje nadležnih službi. U funkciji provedbe planova djelovanja organizirani su stožeri i interventne ekipe, opremljena i pregledana vozila, strojevi i oprema te nabavljena sol, kamena sipina i kalcijev klorid u dovoljnim količinama.
 
Prema podacima iz planova dostavljenih od strane nositelja zimskih službi u Službu civilne zaštite Pazin, vidljivo je kako je za djelovanje u zimskim uvjetima na području Županije uspostavljeno 18 stalnih mjesta dežurstva s isto toliko mjesta pripravnosti. Za provedbu obaveza zimskih službi na spoemutom području je ove sezone planirano 130 različitih namjenskih vozila i strojeva te oko 400 osoba, čime je osigurana prohodnost prometnica, ulica i trgova.
 
Nakon održane sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije na prostorima „Istarskih cesta“ d.o.o. Pula – Nad cestarija Pazin izvršena je smotra vozila i opreme za provedbu mjera civilne zaštite u slučaju zimskih uvjeta. „Istarske ceste“ d.o.o. Pula jedan su od najvažnijih pravnih osoba od posebnog značaja za sustav civilne zaštite na području Istarske županije, a naročito u svezi  održavanja prohodnosti prometnica u zimskim uvjetima. Ovaj pravni subjekt tijekom zime osigurava kontinuiranu prohodnost na više od 1600 kilometara državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije.  Na ovoj zahtjevnoj zadaći tvrtka angažira 38 različitih vozila i strojeva zimske službe, 2850 t soli, 1300 m3 sipine te oko 55 t kalcijevog klorida, te pored stalnog mjesta dežurstva u Puli ustrojava i 7 mjesta pripravnosti zimske službe diljem Istre.
 
Možemo zaključiti kako su i ove godine izvršene kvalitetne planske i organizacijske pripreme za djelovanje zimske službe, kako u smislu prevencije tako i u smislu otklanjanja eventualnih posljedica djelovanja snijega i leda. Razmjenom planova, prikupljanjem i obradom podataka i informacija putem jedinstvenog broja 112 osiguran je brz prijem i distribucija obavijesti, priopćenja, upozorenja i naloga, kako u redovnoj djelatnosti zimskih službi, tako i u slučaju potrebe eventualnog  angažiranja cjelokupnog sustava civilne zaštite.