Održana vježba evakuacije, spašavanja i gašenja požara "ISKRA 2019"

FOTO: MUP

U utorak, 05. studenoga 2019. godine „Terminal tekućih tereta“ tvrtke Tankerkomerc d.d. Zadar, na lokaciji Gaženička cesta 9c, u Zadru (industrijsko – lučka zona Gaženica) u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite organizirali su pokaznu vježbu pod nazivom "ISKRA 2019".
Ciljevi izvođenja pokazne vježbe su evakuacija, spašavanje i gašenje požara za slučaj izvanrednog događaja temeljem Plana evakuacije za slučaj izvanrednog događaja te provjera osposobljenosti zaposlenika za rano otkrivanje i obavješćivanje.
Provedbom vježbe  provjereni su sustavi uzbunjivanja, komunikacije u izvanrednim situacijama kako sa žurnim i javnim službama, tako i na razini poduzeća između zaposlenika i odgovornih djelatnika za slučaj izvanrednog događaja.
U vježbi su operativno sudjelovali: Služba civilne zaštite Zadar (organizacija, priprema i izrada elaborata), TANKERKOMERC d.d. Zadar, Terminal i trgovina tekućom robom – TTTR, JVP Zadar, MUP PU Zadarska, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije i Ravnateljstvo civilne zaštite, PUCZ Split, Služba civilne zaštite Zadar.
Na vježbi su kao promatrači sudjelovali predstavnici susjednih tvrtki, i ostali brojni gosti.