Održana radionica za izradu funkcionalnog modela sustava za upravljanje hitnim situacijama za potrebe civilne zaštite zasnovanom na društvenim mrežama


Splitsko-dalmatinska županija kao partner EU projekta E-CITIJENS uključena je u aktivnosti izrade i testiranja modela sustava upravljanja hitnim situacijama za potrebe civilne zaštite zasnovanog na društvenim mrežama te je u sklopu ovog projekta održana radionica u suradnji s partnerima iz Italije, pripadnicima civilne zaštite pokrajine Molina na kojoj je ispred Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH sudjelovao i pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Split uz predstavnike vatrogasaca, HCK i HGSS.

Glavna tema ovog projekta je korištenje društvenih mreža od strane građana, na kojima tijekom nekog događaja često objavljuju fotografije i informacije s mjesta događaja, a koje bi se mogle koristiti kao izvor informacija za žurne službe, kao i kvalitetna baza podataka za analize događaja.

U planu je programiranje softvera koji bi na principu prepoznavanja ključnih riječi ili pojmova prikupljao podatke o nekim događajima na društvenim mrežama i prezentirao ih na računalu žurnih službi.
Prema modelu kojeg koristi Civilna zaštita u Italiji, prijedlog je da se takva oprema, u potpunosti financirana iz ovog EU projekta, instalira u Županijskom centru 112 kao operativnom i koordinativnom tijelu  u slučaju velikih nesreća i katastrofa.