Obilježen Međunarodni dana smanjenja rizika od katastrofa

Foto: MUP

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Područni ured civilne zaštite Split 14. listopada proveo je niz aktivnosti u Osnovnoj školi Josip Pupačić u Omišu. Obilježavanje je započelo provedbom edukacije djece u području civilne zaštite nižih razreda navedene škole. Kroz prezentaciju učenici su se upoznali s prirodnim i drugim nesrećama, njihovim učincima i posljedicama, ulogom žurnih službi u spašavanju osoba i imovine te s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112.

U praktičnom dijelu nastavno-edukacijskog sata operativne snage sustava civilne zaštite s područja Grada Omiša (pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja) učenicima su približili svoj djelokrug rada te im omogućili razgledanje vozila, opreme i tehničkih sredstava koje koriste u zadaćama spašavanja. Zatim je učenicima petih razreda škole predstavljena edukativno društvena igra „Zemlja rizika“. Na zanimljiv način učenicima je predočeno što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplava i drugih nepogoda te potaknuli razgovor o smanjenju rizika od katastrofa u školama.

Nakon službenog dijela predstavljanja djelatnici Područnog ureda zaigrali su s učenicima „Zemlju rizika“. Iskustva i praksa su pokazali da je s višom razinom svijesti o uzrocima i posljedicama nesreća, manji i rizik njihovog nastanka i pojave velikih posljedica za ljude, materijalna i kulturna dobra te vitalne prirodne resurse.