Područni ured civilne zaštite Rijeka sudjelovao na vježbi sigurnosti u organizaciji tvrtke JANAF

Foto: MUP

U organizaciji tvrtke JANAF na Terminalu Omišalj, u četvrtak, 3. listopada održana je vježba sigurnosti „Objedinjena vježba pripravnosti i odaziva u hitnim situacijama, vježba gašenja požara, spašavanja i evakuacije, pružanja prve pomoći te vježba intervencije u zaštiti okoliša“ na kojoj je prisustvovao i Područni ured civilne zaštite Rijeka, Županijski centar 112 te Vatrogasna postrojba JANAF-a, Javna vatrogasna postrojba Krk i Rijeka, Zavod za hitnu medicinu, Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, Lučka uprava Rijeka i Zaštitarska služba Bilić-Erić.
 
Vježba je izvedena na način da je prilikom strojarskih radova na cijevi i kuglastoj slavini KS1656 eurodiesela došlo do eksplozije i zapaljenja dizelskih para, a eksplozija je odbacila radnika na pokos prema moru uz Vez II te se požar širio po zelenoj površini prema spremniku A-1607.
 
Cilj vježbe bila je spremnost i odaziv na izvanrednu situaciju Profesionalne Vatrogasne postrojbe JANAF-a Terminala Omišalj koja štiti Terminal od požara, kao i provjera tehničke ispravnosti i kompletiranosti vatrogasne opreme. Također, jedan od ciljeva je i spremnost i odaziv Profesionalne vatrogasne postrojbe Krk i Vatrogasne postrojbe Rijeka te koordiniranost s Vatrogasnom postrojbom JANAF-a u akcijama gašenja požara i spašavanja unesrećenog iz dubine kao i spremnosti i odaziv Hitne pomoći. Zatim provjera uvježbanosti, spremnosti i obučenosti tehnološkog osoblja JANAF-a Terminala Omišalj i zaštitarske službe Bilić-Erić, za provedbu mjera i postupaka u slučaju iznenadnog događaja, provedbu evakuacije i spašavanja te interventnih mjera zaštite okoliša kao i provjera komunikacije unutar JANAF-a i prema vanjskim sudionicima.