Edukacija djece u vrtićima i školama

Foto: MUP

S novom školskom godinom započeo je novi ciklus „Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja". Prva edukacija održana je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru, gdje su učenici aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznati s jedinstvenim europskim brojem 112 za žurne službe. Osim o broju 112, učenici su slušali o zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te kako postupati u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. Nakon edukacije podijeljene su im tiskane edukativne "enigmatike“ te cd-i “Sigurnost u potresu“. Služba civilne zaštite Vukovar program edukacije provodit će u dječjim vrtićima za stariji uzrast te osnovnim školama u prvim i drugim razredima. Provedba programa nastavit će se kroz cijelu školsku godinu.