Uvoz

U slučaju uvoza izvora ionizirajućeg zračenja iz zemalja izvan Europske unije potrebno je ishoditi dozvolu za uvoz izvora ionizirajućeg zračenja. Dozvola se izdaje  na rok od 6 mjeseci. Uvoz će biti odobren ako krajnji korisnik posjeduje rješenje o registraciji ili odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja koji se uvoze.

Ako nositelj rješenja o registraciji, odnosno nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom izvora ionizirajućeg zračenje namjerava izvore uvesti za svoje potrebe, prethodno mora ishoditi rješenje o registraciji za djelatnost uvoza (ako je uzvoz izavan EU).

 

  • Električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje

(rendgenski uređaji, akceleratori itd., te uvoz rendgenskih cijevi)

Dozvola za uvoz električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje se može izdati samo uvozniku kojem je izdano rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti uvoza električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje (u daljnjem tekstu: uvoznik).

Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje se dostavlja Zavodu, a mora sadržavati podatke propisane člankom 26. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).

Zahtjev za uvoz električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje nalazi se pri dnu stranice u odjeljku "Obrasci". Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

Dozvola za uvoz električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje  može se dati uvozniku za vlastite potrebe promocije/prezentacije tog uređaja. Zahtjevu je potrebno priložiti i pisanu izjavu uvoznika o potrebi promocije/prezentacije proizvoda s navedenim mjestom promocije te o nekorištenju električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenja za kojeg se traži dozvola za uvoz.

Za električne uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje koji su u vlasništvu nositelja rješenja o registraciji, odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se izdati dozvola za višekratni uvoz. Ova se dozvola može izdati s rokom valjanosti do jedne godine.

 

  • Radioaktivni izvori

Dozvola za uvoz radioaktivnih izvora se može izdati samo uvozniku kojem je izdano rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti uvoza radioaktivnih izvora.

Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz radioaktivnih izvora mora sadržavati podatke propisane člankom 29. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).

Zahtjev za uvoz radioaktivnih izvora nalazi pri dnu stranice u odjeljku "Obrasci". Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

Zahtjevu za uvoz potrebno je priložiti: ugovor između uvoznika i proizvođača radioaktivnog izvora da će bez odgode prihvatiti radioaktivni izvor koji podnositelj zahtjeva namjerava uvoziti, ako ga nije moguće isporučiti naručitelju.

U slučaju uvoza visokoaktivnog zatvorenog radioaktivnog izvora i zatvorenog radioaktivnog izvora 1. i 2. kategorije u smislu Pravilnika o nuklearnom osiguranju (NN 38/18) potrebno je priložiti i ugovor između proizvođača i krajnjeg korisnika toga zatvorenog radioaktivnog izvora o prihvaćanju navedenog zatvorenog radioaktivnog izvora poslije prestanka njegove uporabe u roku od 12 mjeseci od postavljanja zahtjeva za povrat.

Uvoznik je obvezan, u roku od najmanje 7 dana prije obavljanja uvoza zatvorenih radioaktivnih izvora 1. i 2. Kategorije, nadležnom tijelu države iz koje se radioaktivni izvor uvozi poslati presliku dozvole za uvoz istih.

U roku od 15 dana po isporuci radioaktivnog izvora krajnjem korisniku, uvoznik je obvezan u pisanom obliku obavijestiti Sektor o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti o tome.
 


 

Obrasci

  • uvoz električnih uređaja
Zahtjev
  ili
  • uvoz radioaktivnih izvora
Zahtjev
  ili

 

 

Podaci za plaćanje upravne pristojbe

 
  • Upravne pristojbe na snazi od 1.1.2023.  pdf