Large Scale Earthquake Management of Western Balkans trough joint crossborder Cooperation activities - BALANCE

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/logo Balance.jpg
Naziv projekta: Large Scale Earthquake Management of Western Balkans trough joint crossborder Cooperation activities - BALANCE
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Korisnik: MUP Crna Gora
Partneri: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
European University Cyprus
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica
Ministry of Interior - Civil Defense, Cyprus
University of Western Macedonia
Provinzia di Potenza, Italy
City of Sofia, Bulgaria
General Secretariat For Civil Protection, Greece
Keshilli Qarkut Lezhe, Albania
The Centre for Development and Democratization
 of Institutions (CDDI), Albania
Alpha Unmanned Systems SL, Spain
Ministry of Culture, Education and Religious Affairs, Greece
Razdoblje provedbe: 2021.- 2023.
 
 
Projektne aktivnosti:
 
  • edukacija, razmjene iskustava te održavanje seminara na temu zaštite materijalne kulturne baštine te zaštita osoba sa posebnim potrebama
  • održavanje stožerne i terenske vježbe
  • promicanje naučenih lekcija i diseminacija znanja
  
Provođenje edukacija, razmjene iskustava te održavanje seminara na temu zaštite materijalne kulturne baštine te zaštita osoba sa posebnim potrebama uslijed potresa. Održavanje stožerne i terenske vježbe traganja, spašavanja i uklanjanja posljedica nakon potresa na zapadnom Balkanu kroz prekograničnu suradnju.