Obilježavanje Dana jedinstvenog europskog broja 112